عرق یونجه,عرقیات,عرقیات کاشان

عرق یونجه

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 40000ریال

توضیحات محصول

 

عرق یونجه: تقویت عمومی و اعصاب ، جلوگیری از خونریزی ، موثر در رشد اطفال ، زیادكننده شیر مادران ، در ترك اعتیاد بعلت داشتن ماده ساپونین بسیار موثر است.

شبکه های اجتماعی :