عرقیات,عرقیات کاشان,عرق برگ زیتون

عرق برگ زیتون

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 50000ریال

توضیحات محصول

 

عرق برگ زیتون: طبیعت سرد - كاهش دهنده فشار خون – تنظیم ضربان قلب – ملین – مدر

شبکه های اجتماعی :