عرقیات,عرقیات کاشان,عرق برگ چنار

عرق برگ چنار

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 50000ریال

توضیحات محصول

 

عرق برگ چنار:  بسیار سرد ، تب بر ، معالج تنگی نفس ، چاق كننده ، برای رعشه و امراض عصبی مفید است.

شبکه های اجتماعی :