عرقیات,عرقیات کاشان,عرق گل ختمی

عرق گل ختمی

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 60000ریال

توضیحات محصول

 

گل ختمی: گرفتگی صدا-خلط آور- ورم حنجره-سرما خوردگی 

شبکه های اجتماعی :