عرقیات,عرقیات کاشان,عرق شیرین بیان-شیرین بیان-شیرین بیان صادراتی -Export licorice--صادرات شیرین بیان -

عرق شیرین بیان

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 28000ریال

توضیحات محصول

 

 

 

                                                          عرق شیرین بیان                                                             

                                       Export licorice  

 

عرق شیرین بیان: معالج زخم معده و اثنی عشر ، مفید در امراض ریوی ، مسكن تشنگی و التهاب معده ، نرم كننده سینه ، مقوی اعصاب ، برطرف كننده گرفتگی صدا ، ضد ترشی معده ، مفید برای ورمهای چشم و گلو و بینی (نیم ساعت قبل از غذا میل شود).

شبکه های اجتماعی :