عرقیات,عرقیات کاشان,عرق آنیسون

عرق آنیسون

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 55000ریال

توضیحات محصول

 

عرق آنیسون: طبیعت گرم و خشک - مُسکن دردها، عرق آور و بادشکن- دانه‌ هاي انيسون به عنوان ضد درد در ناراحتي ميگرن، معطرکننده، ضد عفوني کننده و مُدر، اگر آن را بخار کنند و بخار آن را استنشاق کنند سر درد و سرگيجه را از بين مي برد دربيماري هاي دروني گوش را که ناشي از اثر ضربه يا برخورد باشد بهبود مي بخشد و درد گوش را بر طرف مي نمايد. شير مادر را افزايش مي دهد. رطوبت طحال را بر طرف مي سازد.  با تب کهنه مقابله مي کند.

شبکه های اجتماعی :