عرقیات,عرقیات کاشان,عرق بادرنجبویه

عرق بادرنجبویه

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 50000ریال

توضیحات محصول

 

عرق بادرنجبویه:  ضد خستگیهای روحی – استفراغ های دوران بارداری – برونشیت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پیچه.

شبکه های اجتماعی :