عرقیات,عرقیات کاشان,عرق گل زوفا

عرق گل زوفا

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 60000ریال

توضیحات محصول

 

عرق گل زوفا: طبیعت گرم دارد- مفید جهت سرفه های شدید و سرماخوردگی است.

 

شبکه های اجتماعی :