عرقیات,عرقیات کاشان,عرق پونه

عرق پونه

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 50000ریال

توضیحات محصول

 

عرق پونه: طبیعت سرد- بادشكن ، صفرابر ، آرامشبخش سرفه و خلط آور ، اثر محرك بر ترشحات معده در استعمال خارجی ، برای رفع لكه های جلدی مفید است ، محلل ، ضد نزله و ناراحتیهای ناشی از گریپ.

شبکه های اجتماعی :