عرقیات,عرقیات کاشان,عرق شیرین بیان

عرق شیرین بیان

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 90000ریال

توضیحات محصول

 

عرق شیرین بیان: معالج زخم معده و اثنی عشر ، مفید در امراض ریوی ، مسكن تشنگی و التهاب معده ، نرم كننده سینه ، مقوی اعصاب ، برطرف كننده گرفتگی صدا ، ضد ترشی معده ، مفید برای ورمهای چشم و گلو و بینی (نیم ساعت قبل از غذا میل شود).

شبکه های اجتماعی :