عرقیات,عرقیات کاشان,عرق سنبل الطیب

عرق سنبل الطیب

کد بهداشتی: 40/10386 عرقیات گیاهی

کد بهداشتی: 40/10381 گلاب

برند محصول : اکسیرمن

قیمت : 55000ریال

توضیحات محصول

 

عرق سنبل الطیب: طبیعت گرم - برطرف كننده تشنج ، دلهره ، میگرن و ورم طحال و ناراحتیهای عصبی.

شبکه های اجتماعی :